Atama Kararı

 

             Karar Sayısı : 2005/9718

             Yeniden Yapılandırma Kurulunda boş bulunan Üyeliğe, Hamza Öztürk (Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Temsilcisi)’ün atanması; Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 18/11/2005 tarihli ve 13552 sayılı yazısı üzerine, 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/11/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                               Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

             A. GÜL                                        A. ŞENER                                        M. A. ŞAHİN                          B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                  Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                 Devlet Bakanı

       A. BABACAN                                  M. AYDIN                                      N. ÇUBUKÇU                        K. TÜZMEN

        Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                                     Devlet Bakanı                         Devlet  Bakanı

           C. ÇİÇEK                                   M. V.GÖNÜL                                         A.AKSU                           K. UNAKITAN

        Adalet Bakanı                           Milli Savunma Bakanı                               İçişleri Bakanı                         Maliye Bakanı

           H. ÇELİK                                     F. N.ÖZAK                                         R.AKDAĞ                           B. YILDIRIM

    Milli Eğitim Bakanı                  Bayındırlık ve İskan Bakanı                           Sağlık Bakanı                        Ulaştırma Bakanı

                                        M. M. EKER                            M. BAŞESGİOĞLU                            A. COŞKUN

                              Tarım ve Köyişleri Bakanı            Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı             Sanayi ve Ticaret Bakanı

                                        M.H.GÜLER                                      A. KOÇ                                          O. PEPE

                         Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı         Kültür ve Turizm Bakanı                 Çevre ve Orman Bakanı