Atama Kararı

 

             Karar Sayısı : 2005/9702

             Ekli listede adları yazılı Dışişleri Bakanlığı mensuplarının karşılarında gösterilen görevlere atanmaları; adı geçen Bakanlığın 17/11/2005 tarihli ve 9581 sayılı yazısı üzerine, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/11/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                               Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

             A. GÜL                                                A. ŞENER                                    M. A. ŞAHİN                  B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.                  Devlet Bak. ve Başb. Yrd.              Devlet Bak. ve Başb. Yrd.         Devlet Bakanı

       A. BABACAN                                          M. AYDIN                                  N. ÇUBUKÇU                K. TÜZMEN

        Devlet Bakanı                                         Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                 Devlet  Bakanı

           C. ÇİÇEK                                           M. V.GÖNÜL                                     A.AKSU                   K. UNAKITAN

        Adalet Bakanı                                   Milli Savunma Bakanı                           İçişleri Bakanı                 Maliye Bakanı

           H. ÇELİK                                             F. N.ÖZAK                                     R.AKDAĞ                   B. YILDIRIM

    Milli Eğitim Bakanı                          Bayındırlık ve İskan Bakanı                       Sağlık Bakanı                Ulaştırma Bakanı

                                    M. M. EKER                            M. BAŞESGİOĞLU                        A. COŞKUN

                          Tarım ve Köyişleri Bakanı            Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı         Sanayi ve Ticaret Bakanı

                                    M.H.GÜLER                                      A. KOÇ                                      O. PEPE

                     Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı         Kültür ve Turizm Bakanı             Çevre ve Orman Bakanı

 

22/11/2005 Tarihli ve 2005/9702 Sayılı

Kararnamenin Eki

LİSTE

ADI-SOYADI

HALEN BULUNDUĞU GÖREV

ATANMASI ÖNGÖRÜLEN GÖREV

Balkan KIZILDELİ

Slovenya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye

Merkeze

 

Cumhuriyeti Büyükelçisi

 

 

 

 

Melek Sina BAYDUR

Bosna-Hersek Nezdinde Türkiye

Slovenya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye

 

Cumhuriyeti Büyükelçisi

Cumhuriyeti Büyükelçisi

 

 

 

Bülent TULUN

Afganistan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti

Bosna-Hersek Nezdinde Türkiye

 

Büyükelçisi

Cumhuriyeti Büyükelçisi

 

 

 

İsmail Ethem TOKDEMİR

Elçi, Genel Müdür Yardımcısı

Afganistan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti

 

 

Büyükelçisi