Bakanlar Kurulu Kararı

             Karar Sayısı : 2005/9664

             23/12/1988 tarihli ve 88/13617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Dernekler Kanununun 65 inci Maddesinde Öngörülen Kelimelerin Kullanılmasına İlişkin Esaslar”ın yürürlükten kaldırılması; İçişleri Bakanlığı’nın 21/9/2005 tarihli ve 2629 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 15/11/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                     Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

                  A. GÜL                                        M.AYDIN                                   M. A. ŞAHİN                      B. ATALAY

   Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.           Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bakanı

             A. BABACAN                                  M. AYDIN                                   M.A. ŞAHİN                     K. TÜZMEN

              Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                               Devlet Bakanı V.                   Devlet  Bakanı

                 C. ÇİÇEK                                    M. V.GÖNÜL                                     A.AKSU                       K. UNAKITAN

              Adalet Bakanı                           Milli Savunma Bakanı                           İçişleri Bakanı                     Maliye Bakanı

                 H. ÇELİK                                      F. N.ÖZAK                                     R.AKDAĞ                       B. YILDIRIM

         Milli Eğitim Bakanı                  Bayındırlık ve İskan Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma Bakanı

                          M. M. EKER                                        M. BAŞESGİOĞLU                                    A. COŞKUN

                Tarım ve Köyişleri Bakanı                        Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı                     Sanayi ve Ticaret Bakanı

                          M.H.GÜLER                                                 H.ÇELİK                                                 O. PEPE

           Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı V.                      Çevre ve Orman Bakanı