Bakanlar Kurulu Kararı

             Karar Sayısı : 2005/9657

             Tarım ve Köyişleri Bakanlığının taşra teşkilatı olarak İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü kurulması; Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile Devlet Personel Başkanlığının görüşlerine dayanan adı geçen Bakanlığın 28/9/2005 tarihli ve 5458 sayılı yazısı üzerine, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendine göre,Bakanlar Kurulu’nca 8/11/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                    Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                     CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

                  A. GÜL                                     A. ŞENER                                    M. A. ŞAHİN                          B. ATALAY

   Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.         Devlet Bak. ve Başb. Yrd.              Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                 Devlet Bakanı

             A. BABACAN                              M. AYDIN                                  N. ÇUBUKÇU                        K. TÜZMEN

              Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                         Devlet  Bakanı

                 C. ÇİÇEK                                M. V.GÖNÜL                                     A.AKSU                           K. UNAKITAN

              Adalet Bakanı                       Milli Savunma Bakanı                           İçişleri Bakanı                         Maliye Bakanı

                 H. ÇELİK                                  F. N.ÖZAK                                     R.AKDAĞ                           B. YILDIRIM

         Milli Eğitim Bakanı              Bayındırlık ve İskan Bakanı                       Sağlık Bakanı                        Ulaştırma Bakanı

                          M. M. EKER                                        M. BAŞESGİOĞLU                                    A. COŞKUN

                Tarım ve Köyişleri Bakanı                        Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı                     Sanayi ve Ticaret Bakanı

                          M.H.GÜLER                                                 H.ÇELİK                                                 O. PEPE

           Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı V.                      Çevre ve Orman Bakanı