Bakanlar Kurulu Kararı

             Karar Sayısı : 2005/9653

             Ekli listede tarihleri ve sayıları belirtilen kararnameler ile Türk vatandaşlığı kaybettirilen 10 kişi ile ilgili hükmün iptali;İçişleri Bakanlığı’nın 26/10/2005 tarihli ve 31349 sayılı yazısı üzerine, 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 44 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/11/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                    Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                     CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

               B.ATALAY                                     A. ŞENER                                   N.ÇUBUKÇU                     B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.           Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.          Devlet Bakanı

             A. BABACAN                                    C.ÇİÇEK                                    N. ÇUBUKÇU                    K. TÜZMEN

              Devlet Bakanı                               Devlet Bakanı V.                               Devlet Bakanı                     Devlet  Bakanı

                 C. ÇİÇEK                                    M. V.GÖNÜL                                     A.AKSU                       K. UNAKITAN

              Adalet Bakanı                           Milli Savunma Bakanı                           İçişleri Bakanı                     Maliye Bakanı

                 H. ÇELİK                                      F. N.ÖZAK                                     R.AKDAĞ                       B. YILDIRIM

         Milli Eğitim Bakanı                  Bayındırlık ve İskan Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma Bakanı

                          M. M. EKER                                    M. BAŞESGİOĞLU                                A. COŞKUN

                Tarım ve Köyişleri Bakanı                    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı                 Sanayi ve Ticaret Bakanı

                          M.H.GÜLER                                             H.ÇELİK                                             O. PEPE

           Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı               Kültür ve Turizm Bakanı V.                  Çevre ve Orman Bakanı