Bakanlar Kurulu Kararı

             Karar Sayısı : 2005/9635

             Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kurulması; Milli Eğitim Bakanlığının 8/11/2005 tarihli ve 25022 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/11/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                    Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                     CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

         B.ATALAY                                           A. ŞENER                                   N. ÇUBUKÇU                     B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.           Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.          Devlet Bakanı

       A. BABACAN                                         C.ÇİÇEK                                    N. ÇUBUKÇU                    K. TÜZMEN

        Devlet Bakanı                                     Devlet Bakanı V.                               Devlet Bakanı                     Devlet  Bakanı

           C. ÇİÇEK                                         M. V.GÖNÜL                                     A.AKSU                       K. UNAKITAN

        Adalet Bakanı                                 Milli Savunma Bakanı                           İçişleri Bakanı                     Maliye Bakanı

           H. ÇELİK                                           F. N.ÖZAK                                     R.AKDAĞ                       B. YILDIRIM

    Milli Eğitim Bakanı                        Bayındırlık ve İskan Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma Bakanı

                          M. M. EKER                                        M. BAŞESGİOĞLU                                A. COŞKUN

                Tarım ve Köyişleri Bakanı                        Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı                 Sanayi ve Ticaret Bakanı

                          M.H.GÜLER                                                 H.ÇELİK                                             O. PEPE

           Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı V.                  Çevre ve Orman Bakanı