Atama Kararı

 

             Karar Sayısı : 2005/9719

             Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına Doç. Dr. Ömer Demir’in atanması; Devlet Bakanlığı’nın 23/11/2005 tarihli ve 1810 sayılı yazısı üzerine, 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Kanunun 23 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 23/11/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                               Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

             A. GÜL                                            A. ŞENER                                    M. A. ŞAHİN                      B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.              Devlet Bak. ve Başb. Yrd.              Devlet Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bakanı

         B. ATALAY                                      M.A. ŞAHİN                                N. ÇUBUKÇU                    M.V.GÖNÜL

      Devlet Bakanı V.                                Devlet Bakanı V.                               Devlet Bakanı                   Devlet  Bakanı V.

           C. ÇİÇEK                                       M. V.GÖNÜL                                     A.AKSU                       K. UNAKITAN

        Adalet Bakanı                               Milli Savunma Bakanı                           İçişleri Bakanı                     Maliye Bakanı

           H. ÇELİK                                         F. N.ÖZAK                                     R.AKDAĞ                       B. YILDIRIM

    Milli Eğitim Bakanı                      Bayındırlık ve İskan Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma Bakanı

                                M. M. EKER                                M. BAŞESGİOĞLU                                A. COŞKUN

                      Tarım ve Köyişleri Bakanı                Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı                 Sanayi ve Ticaret Bakanı

                                M.H.GÜLER                                          A. KOÇ                                              O. PEPE

                 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı             Kültür ve Turizm Bakanı                     Çevre ve Orman Bakanı