Bakanlar Kurulu Kararı

             Karar Sayısı : 2005/9623

             Tarım ve Köyişleri Bakanlığının taşra teşkilatında yer alan Gaziantep - Nizip Tarım Meslek Lisesi Müdürlüğü, Isparta -Şarkikaraağaç Tarım Meslek Lisesi Müdürlüğü ile Trabzon - Yomra Tarım Meslek Lisesi Müdürlüğünün kaldırılması; Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile Devlet Personel Başkanlığının görüşlerine dayanan adı geçen Bakanlığın 31/10/2005 tarihli ve 5951 sayılı yazısı üzerine, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendine göre, Bakanlar Kurulu’nca 7/11/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                    Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

                  A. GÜL                                     A. ŞENER                                    M. A. ŞAHİN                          B. ATALAY

   Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.         Devlet Bak. ve Başb. Yrd.              Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                 Devlet Bakanı

             A. BABACAN                              M. AYDIN                                  N. ÇUBUKÇU                        K. TÜZMEN

              Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                         Devlet  Bakanı

                 C. ÇİÇEK                                M. V.GÖNÜL                                     A.AKSU                           K. UNAKITAN

              Adalet Bakanı                       Milli Savunma Bakanı                           İçişleri Bakanı                         Maliye Bakanı

                 H. ÇELİK                                  F. N.ÖZAK                                     R.AKDAĞ                           B. YILDIRIM

         Milli Eğitim Bakanı              Bayındırlık ve İskan Bakanı                       Sağlık Bakanı                        Ulaştırma Bakanı

                    M. M. EKER                                          M. BAŞESGİOĞLU                                    A. COŞKUN

          Tarım ve Köyişleri Bakanı                         Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı                     Sanayi ve Ticaret Bakanı

                    M.H.GÜLER                                                    A. KOÇ                                                  O. PEPE

     Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                       Kültür ve Turizm Bakanı                         Çevre ve Orman Bakanı