7 Aralık 2005 ÇARŞAMBA - Sayı : 26016
Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlar Kurulu Kararı

2005/9626     Merkezi Ankara’da Bulunan “Türkiye Kızılay Derneği”nin İzin Almadan Yardım Toplayabilen Kuruluşlardan Sayılması Hakkında Karar

 

Atama Kararları

2005/9632      Dışişleri Bakanlığının Bazı Mensuplarının Çeşitli Görevlere Atanmaları Hakkında Karar

—  Tarım ve Köyişleri Bakanlığına Ait Atama Kararları

 

Yönetmelikler

—  Diş Protez Laboratuvarları Yönetmeliği

—  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Dicle Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik