Atama Kararları

             Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2005/7664

             1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, İbrahim ÇETİN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 —Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

6 Aralık 2005

                                                                                                                                                  Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

                 Recep Tayyip ERDOĞAN                                              M. M. EKER                 

                             Başbakan                                               Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

             Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2005/7665

             1 — Açık bulunan Et ve Balık Ürünleri A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine, A. Atilla METİN’in atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

             2 —Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

6 Aralık 2005

                                                                                                                                                  Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

                 Recep Tayyip ERDOĞAN                                              M. M. EKER                 

                             Başbakan                                               Tarım ve Köyişleri Bakanı