Atama Kararı

 

             Karar Sayısı: 2005/9632

             Ekli listede adları yazılı Dışişleri Bakanlığı mensuplarının karşılarında gösterilen görevlere atanmaları; adı geçen Bakanlığın 7/11/2005 tarihli ve 9238 sayılı yazısı üzerine, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 9/11/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                               Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

             A. GÜL                                            A. ŞENER                                    M. A. ŞAHİN                          B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.              Devlet Bak. ve Başb. Yrd.              Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                 Devlet Bakanı

       A. BABACAN                                      M. AYDIN                                  N. ÇUBUKÇU                        K. TÜZMEN

        Devlet Bakanı                                     Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                         Devlet  Bakanı

           C. ÇİÇEK                                       M. V.GÖNÜL                                 M.V.GÖNÜL                       K. UNAKITAN

        Adalet Bakanı                               Milli Savunma Bakanı                         İçişleri Bakanı V.                       Maliye Bakanı

           H. ÇELİK                                         F. N.ÖZAK                                     R.AKDAĞ                           B. YILDIRIM

    Milli Eğitim Bakanı                      Bayındırlık ve İskan Bakanı                       Sağlık Bakanı                        Ulaştırma Bakanı

                                M. M. EKER                                    M. BAŞESGİOĞLU                                A. COŞKUN

                      Tarım ve Köyişleri Bakanı                    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı                 Sanayi ve Ticaret Bakanı

                                M.H.GÜLER                                             H.ÇELİK                                             O. PEPE

                 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı               Kültür ve Turizm Bakanı V.                  Çevre ve Orman Bakanı

 

 

9/11/2005 Tarihli ve 2005/9632 Sayılı

Kararnamenin Eki

LİSTE

ADI-SOYADI

HALEN BULUNDUĞU GÖREV

ATANMASI ÖNGÖRÜLEN GÖREV

Mehmet Tansu OKANDAN

Avustralya Nezdinde Türkiye

Merkeze

 

Cumhuriyeti Büyükelçisi

 

 

 

 

Nazif Murat ERSAVCI

Büyükelçi, Genel Müdür

Avustralya Nezdinde Türkiye

 

 

Cumhuriyeti Büyükelçisi

 

 

 

Osman Faruk LOĞOĞLU

Amerika Birleşik Devletleri Nezdinde

Merkeze

 

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi

 

 

 

 

Nabi ŞENSOY

Büyükelçi, Müsteşar Yardımcısı

Amerika Birleşik Devletleri Nezdinde

 

 

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi

 

 

 

Ahmet Mithat BALKAN

Avusturya Nezdinde Türkiye

Merkeze

 

Cumhuriyeti Büyükelçisi

 

 

 

 

İzzet Selim YENEL

Elçi, Genel Müdür Yardımcısı

Avusturya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti

 

 

Büyükelçisi

 

 

 

Ali Bilge CANKOREL

Ukrayna Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti

Merkeze

 

Büyükelçisi

 

Erdoğan Şerif İŞCAN

Elçi, Genel Müdür Yardımcısı

Ukrayna Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti

 

 

Büyükelçisi

 

 

 

Halit Bozkurt ARAN

İran İslam Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye

Merkeze

 

Cumhuriyeti Büyükelçisi

 

 

 

 

Hüsnü Gürcan TÜRKOĞLU

Elçi, Genel Müdür Yardımcısı

İran İslam Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye

 

 

Cumhuriyeti Büyükelçisi

 

 

 

Mustafa Oğuz DEMİRALP

Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye

Merkeze

 

Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi, Büyükelçi

 

 

 

 

Volkan BOZKIR

Büyükelçi, Müsteşar Yardımcısı

Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye

 

 

Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi, Büyükelçi

 

 

 

Selim KUNERALP

Kore Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye

Merkeze

 

Cumhuriyeti Büyükelçisi

 

 

 

 

Deniz ÖZMEN

Elçi,Genel Müdür Yardımcısı

Kore Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye

 

 

Cumhuriyeti Büyükelçisi

 

 

 

Hilal BAŞKAL

Bahreyn Krallığı Nezdinde Türkiye

Merkeze

 

Cumhuriyeti Büyükelçisi

 

 

 

 

Haldun OTMAN

Elçi, Genel Müdür Yardımcısı

Bahreyn Krallığı Nezdinde Türkiye

 

 

Cumhuriyeti Büyükelçisi

 

 

 

Mehmet TAŞER

Makedonya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti

Merkeze

 

Büyükelçisi

 

 

 

 

Taner KARAKAŞ

Moğolistan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti

Makedonya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti

 

Büyükelçisi

Büyükelçisi

 

 

 

Ömür ŞÖLENDİL

Elçi, Genel Müdür Yardımcısı

Moğolistan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti

 

 

Büyükelçisi

 

 

 

Haydar BERK

Bulgaristan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye

Merkeze

 

Cumhuriyeti Büyükelçisi

 

 

 

 

Mehmet Tuğrul GÜCÜK

Elçi,Genel Müdür Yardımcısı

Bulgaristan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye

 

 

Cumhuriyeti Büyükelçisi

 

 

 

Ayşenur ALPASLAN

Şili Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye

Merkeze

 

Cumhuriyeti Büyükelçisi

 

 

 

 

Osman ULUKAN

Daire Başkanı

Şili Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye

 

 

Cumhuriyeti Büyükelçisi

 

 

 

Ali YAKITAL

Sudan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye

Merkeze

 

Cumhuriyeti Büyükelçisi

 

 

 

 

Mehmet Fatih CEYLAN

Elçi, Genel Müdür Yardımcısı

Sudan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye

 

 

Cumhuriyeti Büyükelçisi

 

 

 

Fuat TANLAY

Elçi, Genel Müdür Yardımcısı

Belçika Krallığı Nezdinde Türkiye

 

 

Cumhuriyeti Büyükelçisi