Bakanlar Kurulu Kararı

             Karar Sayısı : 2005/9626

             Merkezi Ankara’da bulunan “Türkiye Kızılay Derneği”nin izin almadan yardım toplayabilen kuruluşlardan sayılması;İçişleri Bakanlığı’nın 26/10/2005 tarihli ve 01572 sayılı yazısı üzerine, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun 6 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 7/11/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                           Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

             A. GÜL                                        A. ŞENER                                    M. A. ŞAHİN                          B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.              Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                 Devlet Bakanı

       A. BABACAN                                  M. AYDIN                                  N. ÇUBUKÇU                        K. TÜZMEN

        Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                         Devlet  Bakanı

           C. ÇİÇEK                                   M. V.GÖNÜL                                     A.AKSU                           K. UNAKITAN

        Adalet Bakanı                           Milli Savunma Bakanı                           İçişleri Bakanı                         Maliye Bakanı

           H. ÇELİK                                     F. N.ÖZAK                                     R.AKDAĞ                           B. YILDIRIM

    Milli Eğitim Bakanı                  Bayındırlık ve İskan Bakanı                       Sağlık Bakanı                        Ulaştırma Bakanı

                                M. M. EKER                                M. BAŞESGİOĞLU                                A. COŞKUN

                      Tarım ve Köyişleri Bakanı                Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı                 Sanayi ve Ticaret Bakanı

                                M.H.GÜLER                                          A. KOÇ                                              O. PEPE

                 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı             Kültür ve Turizm Bakanı                     Çevre ve Orman Bakanı