6 Aralık 2005 SALI - Sayı : 26015
Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanun

5434 Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlar Kurulu Kararları

2005/9555 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarına Ait Bazı Kadro ve Pozisyonlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2005/9659  Telekomünikasyon Ruhsatı ve Genel İzinlerin Asgari Değerlerinin Belirlenmesine İlişkin 2001/3359 Sayılı Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2005/9662  İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

2005/9665  Sosyal Güvenlik Kuruluşlarınca Döviz ile Değerlendirilecek Sürelerin Her Bir Günü İçin Tahakkuk Ettirilecek Prim, Kesenek ve Karşılık Borcu Tutarının Belirlenmesine İlişkin Karar

 

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

—  Sağlık Bakanlığına,Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU’nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

—  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ’un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Tebliğler

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2005/130 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2005/131 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2005/133 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2005/140 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Anayasa Mahkemesi Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2002/104 (4748 Sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile İlgili), K: 2003/72 Sayılı Kararı