Başbakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

                                  T.C.

                       BAŞBAKANLIK                                                                                                         25 Kasım 2005

               B.02.0.PPG.0.12-305-16891

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 26 Kasım 2005 tarihinde İspanya’ya gideceğimden, Başbakanlığa,Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL’ün vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                              Başbakan

—————

                                  T.C.

                 CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                  25 Kasım 2005

         B.01.0.KKB.01-06/A-32-2005-912

 

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 25 Kasım 2005 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-16891 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 26 Kasım 2005 tarihinde İspanya’ya gidecek olan Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’ın dönüşüne kadar; Başbakanlığa, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL’ün vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                               Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI