25 Kasım 2005 CUMA - Sayı : 26004
Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Yönetmelikler

— Belediye Meclislerinin Çalışma Usulüne Dair Belediye Kanununun 59 uncu Maddesine Tevfikan Tanzim Edilen Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik

— Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.Kapsam Dışı Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliği

— Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Tebliğler

— Sabiha Gökçen Gümrük Müdürlüğünün Hayvan ve Hayvan Maddelerinin İthalat ve İhracatına Yetkilendirilmesi Hakkında Tebliğ (No: 2005/46)

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/58)

— Türk Standardları Enstitüsünün Muayene ve/veya Laboratuvar Hizmet Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG/2005/21)

— Yurt Dışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2005/4)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Yargıtay Kararları

— Yargıtay 2.Hukuk Dairesine Ait 2 Adet Karar