10 Kasım 2005 PERŞEMBE - Sayı : 25989
Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN’e, Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’a, Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Atama Kararları

2005/9559  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine Prof. Dr. Yusuf KARAKOÇ’un Atanmasına Dair Karar

— Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı ile İçişleri, Maliye ve Millî Eğitim Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

Yönetmelikler

2005/9585  Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınmasına Dair Usul ve Esaslar ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelik

— Gaziosmanpaşa Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Tebliğ

— 2004/6 Sayılı Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2005/3)