Genelge

             Başbakanlıktan:

             Konu:    Yardım Kampanyası.

Genelge

2005/26

             Güney Asya’da 8 Ekim 2005 tarihinde meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki deprem başta Pakistan olmak üzere Afganistan ve Hindistanda çok fazla can ve mal kaybına yol açmıştır. Halen binlerce insan; barınma, açlık, susuzluk ve salgın hastalık problemleri ile karşı karşıyadır.

             İnsani, ekonomik ve sosyal açıdan büyük yıkımlara neden olan bu çaptaki felaketlerle başa çıkmanın güçlüğü ortadadır. Bu düşünce ile, olayın haber alınmasından itibaren ilk harekete geçen ülkelerden biri olarak 6 uçakla gönderilen 138 kişilik Türk kurtarma ve yardım ekipleri bölgede arama, kurtarma ve ilk yardım faaliyetlerine başlamıştır. Ayrıca gıda ve tıbbi malzeme de gönderilmiştir.

             Güney Asya Depremi, 1999 yılında meydana gelen Marmara depreminde benzer acıları yaşayan milletimiz tarafından büyük bir teessürle karşılanmıştır. Nitekim; başta Kızılay olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile valilikler, belediyeler ve bazı sivil toplum kuruluşları da yardım kampanyaları açmak suretiyle felaketzedelerin acılarını paylaşma doğrultusunda takdire şayan bir çaba içerisine girmişlerdir. Marmara depremi sonrasında halkımızın yardımına ilk koşan ülkelerden birinin Pakistan olduğu unutulmamıştır.

             Türkiye Cumhuriyeti, halkımızın da beklentileri doğrultusunda başta dost ve kardeş Pakistan halkı olmak üzere tüm afetzedeler için kendi imkanlarımız ölçüsünde gerekli her türlü yardım ve desteği sağlayacaktır. Bu amaç doğrultusunda bir ay süre ile devam edecek bir yardım kampanyası açılması uygun görülmüştür. Buna ait hesap numaraları genelge ekinde belirtilmiştir.

             Afet mağdurlarına yardım için Hükümetimizin çabalarına ilaveten başka yardım amaçlı pek çok özel inisiyatifin de ortaya çıkması beklenmektedir. Kampanya açılması kadar, ülke kaynakları kullanılarak yapılan bu yardımların ihtiyaç sahiplerine yerinde ve zamanında ulaştırılması, etkin kullanımı ile ulusal ve uluslararası kamuoyuna gerektiği gibi duyurulabilmesi de önem taşımaktadır. Tüm bu çalışmaların başarı ile yürütülüp sonuçlandırılabilmesi için iyi işleyen bir koordinasyon mekanizmasına ihtiyaç duyulacağı açıktır.

             Belirtilen hususlarda ulusal koordinasyonu sağlamak üzere, Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü görevlendirilmiştir.

             Bu doğrultuda;

             1. Valiliklerimiz, belediyelerimiz ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızca toplanan yardımlar ilgili Genel Müdürlüğün ekte belirtilen hesap numaralarına aktarılacaktır.

             2. Gerçek ve tüzel kişiler bu hesaplara doğrudan bağış yapabileceklerdir.

             3. Sivil toplum  kuruluşlarımızdan  istekli  olanlar  topladıkları  yardımı, afetzedelere ulaştırmak üzere şartlı ve şartsız bu hesaplara aktarabileceklerdir.

             4. Tüm yardım toplama faaliyetleri, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu hükümleri çerçevesinde ve bir ay süreyle yapılacaktır.

             Aynı acıları daha önce yaşamış olan halkımızın, ulusal ve yerel basınımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, kamu kurum ve kuruluşları ile her düzeydeki kamu görevlilerinin, meslek odalarının ve birliklerin bir insanlık görevi olan bu yardım kampanyalarına gönüllü olarak her türlü destek ve yardımı sağlayacaklarına inancımız tamdır.

             Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.

 

                                                                                                                                     Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                  Başbakan

 

 

EK-1

 

 

 

PAKİSTAN AFET YARDIM MERKEZ HESAP NUMARALARI

 

 

 

T.C. ZİRAAT BANKASI AŞAĞIAYRANCI ŞUBESİ

 

 

             HESAP NO :           555 555 55             ANA HESAP

                                                     - 5001               YTL

                                                     - 5002               DOLAR

                                                     - 5003               EURO

 

 

TÜRKİYE HALK BANKASI BAKANLIKLAR ŞUBESİ

 

 

             HESAP NO :             05000005             YTL

                                                 5300003             DOLAR

                                             2 P 000023             EURO

 

 

 

VAKIFLAR BANKASI FİNANS MARKET ŞUBESİ

 

 

             HESAP NO :             205 55 55               YTL

                                               405 66 66               DOLAR

                                               405 77 77               EURO