14 EKİM 2005 CUMA - Sayı : 25966
Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşmalar

2005/9457  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Ankara ve Ulan Bator’da Bulunan Arsaların Diplomatik Misyonlara Karşılıklı Kiralanmasına İlişkin Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

2005/9458  Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Müsteşarlığı ile Moğolistan Hükümet Sekreterliği Arasında İşbirliği Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

 

Bakanlar Kurulu Kararı

2005/9480  Sağlık Bakanlığına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

 

Atama Kararları

2005/9406  Kırklareli Valisi İsmet METİN’in Merkez Valiliğine Atanmasına Dair Karar

—  Devlet, Tarım ve Köyişleri ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

Sınır Tespit Kararları

—  Sınır Tespitine Dair 2 Adet Karar

 

Tebliğler

— Hazır Ambalaj Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (No: ÖSGM/2005-18)

— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2005/118 Sayılı Kararı

— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2005/119 Sayılı Kararı

— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 2005/ÖİB-K-22 Sayılı Kararı