8 EKİM 2005 CUMARTESİ - Sayı : 25960
Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlar Kurulu Kararları

2005/9446  İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

2005/9481  Türksat Uydu Haberleşme ve Kablo TV İşletme A.Ş. Tarafından Uydu Tedariki, Fırlatılması, Uydu Üretilmesi ve Şirket Kurulmasına İlişkin Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

 

Atama Kararları

— Millî Eğitim ile Tarım ve Köyişleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

Yönetmelikler

— İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

— İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği

— Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programlarının Desteklenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Hububat, Baklagiller ve Yağlı Tohumlar Lisanslı Depo Yönetmeliği

— Yetkili Sınıflandırıcıların Lisans Alma, Faaliyet ve Denetimi Hakkında Yönetmelik

— Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliği

— Pamuk Lisanslı Depo Yönetmeliği

— Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği