Kuruluşun İlgili Olduğu Bakanlığın

Değiştirilmesine Dair İşlem

                                  T.C.

                       BAŞBAKANLIK                                                                                                         5 Ekim 2005

               B.02.0.PPG.0.12-301/13889

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 26/8/2005 tarihli ve 2005/104 sayılı kararıyla özelleştirme kapsamından çıkarılarak eski statüsüne iade edilen Et ve Balık Ürünleri A.Ş.Genel Müdürlüğünün Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile ilgilendirilmesini, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                              Başbakan

—————

                                  T.C.

                 CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                  5 Ekim 2005

          B.01.0.KKB.01-08/D-2-2005-753

 

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 5 Ekim 2005 günlü, B.02.0.PPG.0.12-301/13889 sayılı yazınız.

             Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 26/8/2005 tarihli ve 2005/104 sayılı kararıyla özelleştirme kapsamından çıkarılarak eski statüsüne iade edilenEt ve Balık Ürünleri A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile ilgilendirilmesi, 3046 sayılı Yasa’nın 4. maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI