Genelge

             Başbakanlıktan:

             Konu: Görev Dağılımı.

Genelge

2005/24

 

             Başbakanlığa bağlı olan veya ilgilendirilen kuruluşlar ile görevlerin Hükümet üyeleri arasındaki dağılımına ilişkin 20/3/2003 tarihli ve (2003/16) sayılı Genelgede belirtilen görevlere ilave olarak “Terörle Mücadele Yüksek Kurulu Başkanlığı” görevinin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL tarafından yürütülmesi uygun görülmüştür.

             Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

                                                                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                              Başbakan