Genelge

             Başbakanlıktan:

             Konu:    Başbakan ve Bakanların Karşılanma

                            ve Uğurlanmaları

Genelge

2005/21

 

             Başbakan ve Bakanların yurt içi ve yurt dışına yapacakları seyahatlerde uygulanacak usul ve esaslara ilişkin olarak 4 Haziran 2005 tarihli ve 25835 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2005/16 sayılı Genelgenin A Bölümü 1’inci ve 3’üncü maddeleri aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

             "A. Başbakan ve Bakanların Karşılanma ve Uğurlanmaları

             1. Yurt İçi Seyahatlerinde:

             a. Başbakanın Seyahatleri:

             Başbakanın karayolu ile yapacağı seyahatlerde il sınırında, havayolu ile yapacağı seyahatlerde ise havaalanında vali, belediye başkanı, il jandarma komutanı ve emniyet müdürü tarafından karşılanması ve uğurlanması,

             b. Bakanların seyahatleri:

             Bakanların karayolu ile yapacağı seyahatlerde Hükümet Binasının önünde, havayolu ile yapacağı seyahatlerde havaalanlarında, Ankara, İstanbul ve İzmir dışındaki illerde vali, belediye başkanı, il jandarma komutanı, emniyet müdürü ve ilgili Bakanlık il müdürleri tarafından; Ankara, İstanbul ve İzmir’de ise havaalanı mülki ve emniyet amirleri tarafından karşılanması ve uğurlanması,"

             "3. Transit geçişlerde il sınırında kesinlikle karşılama yapılmaması, sadece güvenlik ve trafik hizmetleri için gereken önlemlerin alınması,"

             Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

                                                                                                                                               Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan