11 Ağustos 2005 PERŞEMBE - Sayı : 25903
Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlar Kurulu Kararı

2005/9219  İstanbul, Ataköy Turizm Kompleksinde Bulunan Galleria Ünitesinin C Blok 1 inci ve 2 nci Katlarındaki İlgili Bölümlerin, Kıyı Bankacılığı (off-shore bankacılığı) Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla Serbest Bölge Olarak Belirlenmesine İlişkin 90/1210 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar

 

Yargıtay Üyeliklerine Seçme Kararı

—  Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca Yargıtay Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Karar (No: 553)

 

Danıştay Üyeliklerine Seçme Kararı

—  Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca Danıştay Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Karar (No: 554)

 

Atama Kararları

—  Millî Eğitim ile Ulaştırma Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

Yönetmelikler

 Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Aile ve Sosyal Araştırma Uzman Yardımcılığı Giriş, Aile ve Sosyal Araştırma Uzmanlığı Yeterlik Sınavları ile Atama ve Yetiştirilmelerine Dair Yönetmelik

— Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği

— Bağ-Kur Sigortalılarının Ödemek Zorunda Bulundukları Primlerin Hesaplanması, Ödenmesi ve Tahsili Usulleri Hakkında Yönetmelik

— Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Tarım Alet ve Makineleri Projelendirme Yetki Belgesi Yönetmeliği

 

Tebliğ

— 308 Sayılı Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanuna Tabi Tohumluk Çeşitleri Hakkında Tebliğ (No: 2005/39)