10 Ağustos 2005 ÇARŞAMBA - Sayı : 25902
Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlar Kurulu Kararları

2005/9222  Telekomünikasyon Kurumu Kadrolarında Çalıştırılacakların Unvan, Sayı ve Nitelikleri, Hizmet Sözleşmesi ve Sözleşme Usul ve Esaslarında Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Hakkında Karar

2005/9223  Telekomünikasyon Kurumuna Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Ekli Cetvellerde Belirtildiği Şekilde Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

 

Atama Kararları

— Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, İçişleri, Maliye, Millî Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık ile Tarım ve Köyişleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

Yönetmelikler

2005/9207    İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

— İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

— Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 

Tebliğler

—  Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 9)

—  Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 299)