Atama Kararları

             Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

             Karar Sayısı : 2005/7356

             1 — Vakıflar Genel Müdürlüğü Trabzon Vakıflar Bölge Müdürü Yakup AKTÜRK’ün; başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 — Bu Kararı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı yürütür.

9Ağustos 2005

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

                 Recep Tayyip ERDOĞAN                                                          M.A. ŞAHİN                    

                              Başbakan                                                  Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

—— • ——

             İçişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2005/7360

             1 — Açık bulunan 1. derece kadrolu Mülkiye Müfettişliklerine;

             Hukuk Müşaviri Mehmet FİRİK,

             Ladik Kaymakamı Dr. Kasım TURGUT,

             Cizre Kaymakamı Abdullah ERİN,

             Ilgaz Kaymakamı Dr. İbrahim AVCI,

             Sultandağı Kaymakamı Hüseyin KÖK,

             Sandıklı Kaymakamı Talip YEL,

             Göksun Kaymakamı Mehmet CANOĞLU’nun atanmaları,

             657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B, 76 ncı maddeleri ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 — Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

9 Ağustos 2005

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

                 Recep Tayyip ERDOĞAN                                                                 A.AKSU

                              Başbakan                                                                         İçişleri Bakanı

—— • ——

             Maliye Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2005/7361

             1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Bülent DEMİRAĞ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 — Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

9Ağustos 2005

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

                 Recep Tayyip ERDOĞAN                                                        K.UNAKITAN

                              Başbakan                                                                     Maliye Bakanı

—— • ——

             Millî Eğitim Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2005/7362

             1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Diyarbakır Millî Eğitim Müdürü Mithat ÖZDEMİR’in atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 — Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.

9Ağustos 2005

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

                 Recep Tayyip ERDOĞAN                                                        Doç. Dr. H.ÇELİK                          

                              Başbakan                                                                     Millî Eğitim Bakanı

—— • ——

             Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2005/7364

             1 — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde boş bulunan 1 inci derece kadrolu + 3000 ek göstergeli Şanlıurfa Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğüne Mehmet ÜRÜN’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 —Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

9 Ağustos 2005

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

                 Recep Tayyip ERDOĞAN                                                              F. N. ÖZAK                

                              Başbakan                                                              Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

             Sağlık Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2005/7365

             1 — Açık bulunan 7 nci derece kadrolu ve + 950 ek göstergeli Bakanlık Müfettişliğine, Mutlu GÜNER’in atanması, 181 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 10 uncu maddesi ve 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 — Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

9 Ağustos 2005

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

                 Recep Tayyip ERDOĞAN                                                        Prof. Dr. R.AKDAĞ                         

                              Başbakan                                                                          Sağlık Bakanı

—— • ——

             Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2005/7367

             1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına, Koruma ve Kontrol Genel Müdürü Dr. Nihat PAKDİL’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 — Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

9 Ağustos 2005

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

                 Recep Tayyip ERDOĞAN                                                              M.M. EKER                

                              Başbakan                                                               Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

             Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2005/7368

             1 — Elazığ İl Müdürü Rüştü EMİR’in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 —Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

9 Ağustos 2005

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

                 Recep Tayyip ERDOĞAN                                                              M.M. EKER                

                              Başbakan                                                               Tarım ve Köyişleri Bakanı