Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2005/9223

Telekomünikasyon Kurumuna ait dolu ve boş kadrolarda ekli cetvellerde belirtildiği şekilde değişiklik yapılması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 21/7/2005 tarihli ve 12112 sayılı yazısı üzerine, 2813 sayılı Telsiz Kanununun 5 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/8/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                              Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI

                   

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

 

A. GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

M.AYDIN

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı V.

A.ŞENER

M. AYDIN

N. ÇUBUKÇU

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet  Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K. UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H. ÇELİK

F. N.ÖZAK

R.AKDAĞ

M. H.GÜLER

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı V.

M. M. EKER

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

M.H.GÜLER

A. KOÇ

F. N.ÖZAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KURUMU : TELEKOMÜNİKASYON KURUMU

TEŞKİLATI           : MERKEZ

CETVEL    : 3

DOLU KADRO DEĞİŞİKLİĞİ

    DEĞİŞTİRİLMESİ İSTENİLEN KADROLARIN                          YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN

                                                                  KADRO         KADRO                       DEĞİŞİKLİK

SINIFI   UNVANI                                   ADEDİ         DERECESİ                  KADRO DERECESİ

GİH       TELEKOMÜNİKASYON UZM 1                     3                                         1

GİH       TELEKOMÜNİKASYON UZM 1                     3                                         2

GİH       TELEKOMÜNİKASYON UZM 1                     4                                         1

GİH       TELEKOMÜNİKASYON UZM 1                     5                                         3

GİH       TELEKOMÜNİKASYON UZM 1                     5                                         4

GİH       MÜTERCİM                                 1                     6                                         5

GİH       TELEKOMÜNİKAS. UZM. YR  3                     9                                         7

GİH       TELEKOMÜNİKAS. UZM. YR  3                     9                                         8

GİH       ŞEF                                                 5                     4                                         3

GİH       ŞEF                                                 1                     5                                         3

GİH       ŞEF                                                 1                     5                                         4 

GİH       ŞEF                                                 1                     6                                         3

GİH       AYNİYAT SAYMANI                 1                     2                                         1

GİH       MEMUR                                        7                     6                                         5

GİH       MEMUR                                        3                     7                                         5

GİH       MEMUR                                        1                     8                                         7

GİH       MEMUR                                        1                   10                                         7

GİH       SANTRAL MEMURU                 1                     6                                         5

GİH       BİLGİSAYAR İŞLETMENİ         2                     4                                         3 

GİH       BİLGİSAYAR İŞLETMENİ         1                     5                                         3

GİH       BİLGİSAYAR İŞLETMENİ         1                     8                                         5

GİH       ŞOFÖR                                           1                     6                                         5

GİH       ŞOFÖR                                           2                     8                                         5

GİH       ŞOFÖR                                           1                   11                                         8

SH          DAİRE TABİBİ                             1                     2                                         1

SH          HEMŞİRE                                      1                     3                                         2

TH         TELEKOMÜNİKASYON UZM 2                     3                                         1

TH         TELEKOMÜNİKASYON UZM 1                     3                                         2

TH         TELEKOMÜNİKASYON UZM 1                     5                                         1

TH         TELEKOMÜNİKASYON UZM 2                     5                                         3

TH         TELEKOMÜNİKASYON UZM 3                     5                                         4

TH         TELEKOMÜNİKASYON UZM 1                     6                                         5

TH         TELEKOMÜNİKAS. UZM. YR  3                     8                                         7

TH         MÜHENDİS                                  7                     2                                         1

TH         MÜHENDİS                                  4                     3                                         2

TH         MÜHENDİS                                  1                     4                                         2

TH         MÜHENDİS                                  2                     4                                         3

TH         MÜHENDİS                                  4                     5                                         3

TH         MÜHENDİS                                  4                     5                                         4

TH         MÜHENDİS                                  1                     6                                         4

TH         MÜHENDİS                                  5                     7                                         5

TH         FİZİKÇİ                                         1                     3                                         2

TH         FİZİKÇİ                                         1                     5                                         4

TH         FİZİKÇİ                                         1                     6                                         5

TH         MATEMATİKÇİ                          2                     2                                         1 

TH         MATEMATİKÇİ                          1                     3                                         2

TH         İSTATİSTİKÇİ                              1                     5                                         3

TH         TEKNİKER                                   1                     2                                         1

TH         TEKNİKER                                   1                     3                                         2

TH         TEKNİKER                                   1                     4                                         3

TH         TEKNİSYEN                                 2                     4                                         3

TH         TEKNİSYEN                                 1                     5                                         3

TH         TEKNİSYEN                                 2                     5                                         4

 

 

KURUMU : TELEKOMÜNİKASYON KURUMU

TEŞKİLATI                                 : MERKEZ

CETVEL   : 3

DOLU KADRO DEĞİŞİKLİĞİ

    DEĞİŞTİRİLMESİ İSTENİLEN KADROLARIN                          YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN

                                                                  KADRO         KADRO                       DEĞİŞİKLİK

SINIFI   UNVANI                                   ADEDİ         DERECESİ                  KADRO DERECESİ

TH         TEKNİSYEN                                 1                     6                                         3

TH         TEKNİSYEN                                 2                     6                                         5

TH         TEKNİSYEN                                 1                     9                                         6

TH         TEKNİSYEN                                 1                     9                                         7

AH         AVUKAT                                      2                     5                                         4

YH         KALORİFERCİ                             1                     8                                         7

YH         BEKÇİ                                            1                     6                                         5

YH         BEKÇİ                                            1                     8                                         6

                                                                                 

                          TOPLAM                       110                      

 

 

 

KURUMU : TELEKOMÜNİKASYON KURUMU

TEŞKİLATI           : TAŞRA

CETVEL    : 3

DOLU KADRO DEĞİŞİKLİĞİ

    DEĞİŞTİRİLMESİ İSTENİLEN KADROLARIN                          YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN

                                                                  KADRO         KADRO                       DEĞİŞİKLİK

SINIFI   UNVANI                                   ADEDİ         DERECESİ                  KADRO DERECESİ

GİH       UZMAN                                        2                     2                                         1

GİH       ŞEF                                                 1                     5                                         4

GİH       ŞEF                                                 1                     6                                         5

GİH       MEMUR                                        1                     6                                         5

GİH       MEMUR                                        2                     7                                         5

GİH       MEMUR                                        1                     8                                         5

GİH       MEMUR                                        1                     9                                         8

GİH       VEZNEDAR                                  1                     6                                         5

GİH       BİLGİSAYAR İŞLETMENİ         1                     4                                         3

GİH       ŞOFÖR                                           1                     6                                         5

GİH       ŞOFÖR                                           1                     7                                         5

GİH       ŞOFÖR                                           1                     9                                         7

TH         TELEKOMÜNİKASYON UZM 1                     3                                         2

TH         MÜHENDİS                                  4                     2                                         1

TH         MÜHENDİS                                  3                     3                                         2

TH         MÜHENDİS                                  1                     4                                         2

TH         MÜHENDİS                                  3                     4                                         3

TH         MÜHENDİS                                  2                     5                                         4

TH         MÜHENDİS                                  2                     7                                         6

TH         FİZİKÇİ                                         1                     4                                         2

TH         FİZİKÇİ                                         1                     5                                         3

TH         FİZİKÇİ                                         1                     6                                         5

TH         TEKNİKER                                   1                     2                                         1

TH         TEKNİKER                                   1                     3                                         2

TH         TEKNİKER                                   1                     4                                         2

TH         TEKNİKER                                   1                     4                                         3

TH         TEKNİKER                                   2                     5                                         3

TH         TEKNİKER                                   1                     5                                         4

TH         TEKNİKER                                   1                     7                                         4

TH         TEKNİKER                                   1                     9                                         6

TH         TEKNİSYEN                                 5                     4                                         3

TH         TEKNİSYEN                                 2                     5                                         3

TH         TEKNİSYEN                                 3                     5                                         4

TH         TEKNİSYEN                                 2                     6                                         5

                                                                                 

                          TOPLAM                         54                      

 

 

 

KURUMU          : TELEKOMÜNİKASYON KURUMU

TEŞKİLATI        : MERKEZ

CETVEL              : 4

BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİĞİ

                           – A –                                                                             – B –

          MEVCUT KADRONUN                                 YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK

SINIFI UNVANI                         DERECE ADET SINIFI  UNVANI                     DERECE  ADET

 GİH    UZMAN                                 1           4       GİH    BAŞKANLIK MÜŞAVİRİ 1          1  

 GİH    ŞEF                                          3           1       GİH    TELEKOMÜNİKASYON UZM  1   2

 GİH    MEMUR                                 5           1       GİH    TELEKOMÜNİKASYON UZM  3   2

 TH      MÜHENDİS                           2           3       GİH    TELEKOMÜNİKASYON UZM  4   2

 TH      MÜHENDİS                           3           2       GİH    TELEKOMÜNİKASYON UZM  5   3

 TH      MÜHENDİS                           5           2       GİH    TELEKOMÜNİKASYON UZM  6   3

 TH      MÜHENDİS                           6           1       GİH    KURUL BÜRO MÜDÜRÜ 1         1  

 TH      MÜHENDİS                           7           3       GİH    VEZNEDAR                       4          1

 TH      FİZİKÇİ                                  2           1       GİH    TELEKOMÜNİKA.İLT.BŞK        1   1             

 TH      MATEMATİKÇİ                   3           1       GİH    HUKUK UZMANI            1          1  

 TH      İSTATİSTİKÇİ                       5           1       GİH    TEKNİK UZMAN             1          1

                                                                                    GİH    İDARİ UZMAN                 1          1

                                                                                    AH     AVUKAT                            5          1

                                                                                                                                                                                                                                                  

                                            TOPLAM :          20                                    TOPLAM :                   20

 

 

 

KURUMU          : TELEKOMÜNİKASYON KURUMU

TEŞKİLATI        : TAŞRA

CETVEL              : 4

BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİĞİ

                           – A –                                                                             – B –

          MEVCUT KADRONUN                                 YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK

SINIFI UNVANI                         DERECE ADET SINIFI  UNVANI                     DERECE  ADET

 GİH    TELEKOMÜNİKASYON UZM        4       2         GİH TELEKOMÜNİKASYON UZM               1              2

 GİH    BÖLGE MÜDÜR YRD.         1           3       GİH    TELEKOMÜNİKASYON UZM  3   1

 GİH    TELEKOMÜNİKAS.UZM.YR          9       10       GİH TELEKOMÜNİKASYON UZM               5              6

 TH      TELEKOMÜNİKAS.UZM.YR          8       7         GİH TELEKOMÜNİKASYON UZM               6              7

                                                                                    TH      MÜHENDİS                       3          2

                                                                                    TH      MÜHENDİS                       4          2

                                                                                    TH      MÜHENDİS                       5          2

                                                                                                                                                                                                                                                  

                                            TOPLAM :          22                                    TOPLAM :                   22