9 Ağustos 2005 SALI - Sayı : 25901
Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşma

2005/9214  Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının Kuruluş Anlaşması’nın 1 inci Maddesinde Yapılan Değişikliğin Onaylanması Hakkında Karar

 

Bakanlar Kurulu Kararı

2005/9167 134 Kişinin Türk Vatandaşlığının Kaybettirilmesi ve Bazı Kararnameler ile Türk Vatandaşlığı Kaybettirilen 12 Kişiye İlişkin Hükmün İptali Hakkında Karar

 

Atama Kararı

—  Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı

 

Yönetmelikler

— Sahte Banknotların İncelenmesi ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

— Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Su Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Zirai Karantina Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Tüketicinin Satın Alacağı Ayakkabıların Temel Unsurlarının Yapımında Kullanılan Malzemelerin Etiketlenmesine Dair Yönetmelik

— Ankara Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce Hazırlık Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Tebliğler

— Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2002/1 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2005/1)

— Vergi İadesi Genel Tebliği (Seri No: 10)

— Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 45)

— Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 256)

— Serbest Muhasebecilik,Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 38)

— Hazine Arazilerinin Tersane Yatırımlarına Tahsisinde Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

— Mecburi Standardın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2005/4)

— Mecburi Standardın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2005/15)