6 Ağustos 2005 CUMARTESİ - Sayı : 25898
Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşmalar

2005/9148  Türkiye Cumuhriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Örgütlü Suçlar, Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı, Uluslararası Terörizm ve Diğer Ciddi Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

2005/9187  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü’ne Ek Protokol’ün Onaylanması Hakkında Karar

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Ulaştırma, Bakanı Binali YILDIRIM’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Atama Kararı

—  Milli Savunma Bakanlığına Ait Atama Kararı

 

Yönetmelikler

— Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Başbakanlık Personeli Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Kadının Statüsü Danışma Kurulunun Oluşumu ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

— Başbakanlık Basın-Yayın Genel Müdürlüğü Mihmandarlık Görevi Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

— Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Arşiv Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

— Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Özelleştirme Fonu Yönetmeliğine Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Yönetmelik

— Telekomünikasyon Kurumu Yayın Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yönetmelik

 

Tebliğler

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/36)

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/37)

— İthalat: (2005/20) Sayılı Bazı Maddelerin İthalatının İzlenmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Anayasa Mahkemesi Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2004/2 (Siyasi Parti-İhtar), K: 2005/4 Sayılı Kararı