Atama Kararı

             Milli Savunma Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2005/7298

             1 — Askeri Yargıtay 2 nci Daire Üyesi As.Hak.Alb. Ahmet ALKIŞ (1975-Yd.7) 1600 sayılı Askeri Yargıtay Kanununun 14 ncü maddesi gereğince Askeri Yargıtay Başkanlığına; Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 2 nci Daire Başkanı As.Hak.Alb., Turğut ARIBAL (1977-Yd.18) 1602 sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu 9 ncu maddesi gereğince Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlığına (ANKARA) 30 Ağustos 2005 tarihinden geçerli olarak atanmışlardır.

             2 —Bu Kararı Milli Savunma Bakanı yürütür.

4 Ağustos 2005

 

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

                 Recep Tayyip ERDOĞAN                                                        M.V. GÖNÜL                   

                              Başbakan                                                               Milli Savunma Bakanı