Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

                                  T.C.

                       BAŞBAKANLIK                                                                                                    5 Ağustos 2005

               B.02.0.PPG.0.12-305-11067

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 6 Ağustos 2005 tarihinde İsrail’e gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M.Hilmi GÜLER’in dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına,Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM’ın vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                              Başbakan

—————

                                  T.C.

                 CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                             5 Ağustos 2005

          B.01.0.KKB.01-06-220-2005-643

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 5 Ağustos 2005 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-11067 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 6 Ağustos 2005 tarihinde İsrail’e gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M.Hilmi GÜLER’in dönüşüne kadar;  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI