4 Ağustos 2005 PERŞEMBE - Sayı : 25896
Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Atama Kararları

— Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı ile Devlet, Adalet, Maliye, Millî Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Tarım ve Köyişleri, Kültür ve Turizm, Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

Yönetmelikler

— İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Yıldız Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

 

Tebliğ

— Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında 2005/8503 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2005/40)