3 Ağustos 2005 ÇARŞAMBA - Sayı : 25895
Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlar Kurulu Kararı

2005/9158  Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esaslarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Esaslar

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Ulaştırma Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi GÜLER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Atama Kararları

—  Milli Savunma ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

Sınır Tespit Kararı

—  Sınır Tespitine Dair Karar

 

Yönetmelikler

—  Bağ-Kur Sağlık Sigortası Yardımları Yönetmeliği

—  Yargıtay Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

—  Danıştay Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

 

Genelge

— 2003/39 Sayılı Tasarruf Tedbirleri Genelgesinde Yapılan Düzenlemelerle İlgili 2005/19 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

Tebliğler

— Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 296)

— Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 297)

— Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 298)

— Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 436)

— Enerji Desteğinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2005/1)

— Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri  İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2005/9)