Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

 

                                  T.C.

                       BAŞBAKANLIK                                                                                                    2 Ağustos 2005

              B.02.0.PPG.0.12-305-10833

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 3 Ağustos 2005 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM’ın dönüşüne kadar Ulaştırma Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi GÜLER’in vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                               Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                              Başbakan

—————

                                  T.C.

                CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                             2 Ağustos 2005

          B.01.0.KKB.01-06-219-2005-631

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 2 Ağustos 2005 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-10833 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Ağustos 2005 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM’ın dönüşüne kadar; Ulaştırma Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi GÜLER’in  vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                  Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI