1 Ağustos 2005 PAZARTESİ - Sayı : 25893
Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşma

—  Güneydoğu Avrupa Enerji Topluluğu-Uygulanabilir Program Kredisi 2 (ECSEE-APL2) Kapsamında Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası ile İmzalanan Garanti ve Kredi Anlaşması

 

Yönetmelik

—  Tarım Sigortalılarının Ödemek Zorunda Oldukları Primlerin Hesaplanması, Ödenmesi ve Tahsili Usulleri Hakkında Yönetmelik