22 Temmuz 2005 CUMA - Sayı : 25883
Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşma

2005/9113    Türkiye Cumhuriyeti ve Filipinler Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

 

Bakanlar Kurulu Kararları

2005/9121    Emniyet Genel Müdürlüğüne Bağlı Her Derecedeki Eğitim ve Öğretim Kurumları ile Hizmetiçi Eğitimlerde Aylık Karşılığı ve Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususların Tesbitine Dair Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

2005/9125    Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünde Görevli Personele Fazla Çalışma Yaptırılması ve Saat Başına Ödenecek Ücretin Tespiti Hakkında Karar

2005/9127    Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin Kapatılarak Yerine Mühendislik Fakültesi ile Mimarlık Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2005/9128    Tarım ve Köyişleri Bakanlığına Ait Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2005/9133    İthalat Rejimi Kararına Ek Karar’ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

2005/9137    Akrilonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

 

Yönetmelikler

—  Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığınca Aylık Bağlananlara Verilecek Tanıtım Kartları Yönetmeli-ğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Millî Eğitim Bakanlığı Özel Dershaneler Yönetmeliği

—  Millî Eğitim Bakanlığı Özel Kurslar Yönetmeliği

—  Millî Eğitim Bakanlığı Özel Okullar Çerçeve Yönetmeliği

—  Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi Yönetmeliği

—  Millî Eğitim Bakanlığı Özel, Özel Eğitim Kursları Yönetmeliği

—  Millî Eğitim Bakanlığı Özel, Özel Eğitim Okulları Çerçeve Yönetmeliği

—  Bağ-Kur Sigortalılarının  Yurt Dışında Tedavilerine İlişkin Yönetmelik

—  Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

—  Gazi Üniversitesi Noniyonizan Radyasyondan Korunma, Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönet-meliği

—  Yaşar Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

 

Tebliğler

—  6 Sıra Nolu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

—  Cari Aya Ait Ek ve İptal Nitelikteki Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin İşverenler Tarafından İnternet Ortamında Sosyal Sigortalar Kurumuna Gönderilmesi (e-Bildirge Uygulaması) Zorunluluğu Hakkında Tebliğ

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/33)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/34)

—  2005 Yılı Haziran Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

—  2005 Yılı Haziran Ayına Ait Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları  Hakkında Tebliğ

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Yargıtay Kararı

—  Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar

 

Danıştay Kararı

—  Danıştay Başkanlar Kurulunun 2005/21 Sayılı Kararı