13 Temmuz 2005 ÇARŞAMBA - Sayı : 25874
Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanunlar

5388 Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun

5389 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

5390 Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5391 İl Özel İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5392 Telsiz Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

5393 Belediye Kanunu

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Atama Kararları

—  Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

Yönetmelikler

—  Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Sanayi Araştırma-Geliştirme Projeleri Destekleme Programına İlişkin Yönetmelik

—  Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kamu Kurumları Araştırma Geliştirme Projeleri Destekleme Programına ve TÜBİTAK Birimlerince Yürütülen Projelere İlişkin Yönetmelik

—  Kürek Federasyonu Hakem Yönetmeliği

—  Kürek Federasyonu Yarışma Yönetmeliği

—  Badminton Federasyonu Hakem ve Gözlemci Yönetmeliği

—  Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Yönetimi Adına Filistin Kurtuluş Örgütü Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşmasına İlişkin EUR.1 Dolaşım Sertifikaları Yönetmeliği

—  Hükümlü ve Tutukluların Emanete Alınan Kişisel Paralarının Kullanımına Dair Yönetmelik

—  Türk Telekom Personeli Biriktirme ve Yardım Sandığı Genel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

—  Pamukkale Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

 

Tebliğler

—  Hamzabeyli Gümrük Müdürlüğünün Hayvan ve Hayvan Maddelerinin İthalat ve İhracatına Yetkilendirilmesi Hakkında Tebliğ (No: 2005/36)

—  Tütün Üretiminden Vazgeçip Alternatif Ürün Yetiştiren Üreticilerin Desteklenmesine Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2005/25)

—  İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2005/5)

—  İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2005/7)

—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2005/13)

—  Tekstil ve Konfeksiyon İthalatının Kayda Alınmasına İlişkin 2004/23 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ