Atama Kararları

             Ulaştırma Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2005/7256

             1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Diyarbakır Ulaştırma Bölge Müdürlüğüne Tuğrul OKAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 — Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür.

12 Temmuz 2005

                                                                                                                                                Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                 CUMHURBAŞKANI

                 Recep Tayyip ERDOĞAN                                                         B. YILDIRIM

                              Başbakan                                                                   Ulaştırma Bakanı

—— • ——

             Ulaştırma Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2005/7257

             1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Erzurum Ulaştırma Bölge Müdürlüğüne Abdulmuttalip ERZİNCAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 — Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür.

12 Temmuz 2005

                                                                                                                                                Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                 CUMHURBAŞKANI

                 Recep Tayyip ERDOĞAN                                                         B. YILDIRIM    

                              Başbakan                                                                   Ulaştırma Bakanı

—— • ——

             Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2005/7243

             1 — Bakanlık Müşaviri Zeynel Abidin SERTEL’in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Halit AFAT’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 — Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

12 Temmuz 2005

                                                                                                                                                Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                 CUMHURBAŞKANI

                 Recep Tayyip ERDOĞAN                                                          M. M. EKER    

                              Başbakan                                                           Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

             Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2005/7258

             1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta İşleri Genel Müdür Yardımcılığına Özkan DALBAY’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 4958 sayılı Kanunun 18 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 — Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

12 Temmuz 2005

                                                                                                                                                Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                 CUMHURBAŞKANI

                 Recep Tayyip ERDOĞAN                                                    M. BAŞESGİOĞLU

                              Başbakan                                                    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

—— • ——

             Kültür ve Turizm Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2005/7255

             1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Emrullah YİMSEK’in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 — Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

12 Temmuz 2005

                                                                                                                                                Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                 CUMHURBAŞKANI

                 Recep Tayyip ERDOĞAN                                                             A. KOÇ

                              Başbakan                                                            Kültür ve Turizm Bakanı