Tebliğ

Dış Ticaret Müsteşarlığından :

Tekstil ve Konfeksiyon İthalatının Kayda Alınmasına İlişkin 2004/23 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

 

MADDE 1 – 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Tekstil ve Konfeksiyon İthalatının Kayda Alınmasına İlişkin 2004/23 sayılı Tebliğ’in EK I’inde yer alan “Kayda Alınan Tekstil Konfeksiyon Ürünlerinin Listesi”ne aşağıdaki  kategori eklenmiştir.

 

KATEGORİ KODU

TANIM

115

Keten veya rami iplikleri

 

MADDE 2  – Bu Tebliğ yayımını takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.