7 Temmuz 2005 PERŞEMBE - Sayı : 25868
Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanunlar

5376 Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5378 Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

5381 Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5383 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Program Koordinasyon Ofisinin Faaliyetine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

5384 Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının Kuruluş Anlaşmasında Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

5385  Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) ile Moğolistan Maliye ve Ekonomi Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 

TBMM Kararı

852   Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde Keyfi Yönetim, Kamu Kaynaklarının Amaç Dışı Kullanımı ve Kadrolaşma İddialarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlar Kurulu Kararları

2005/9063  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Ahlat Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Kurulmasına İlişkin Karar

2005/9085  2004/7336 Sayılı Kararname ile Yürürlüğe Konulan Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurların Aylıklarına Uygulanacak Katsayı Hakkındaki Karar’ın Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2005/9090  Sinop İli Ayancık ve Gerze İlçelerinde Bulunan İlçe Emniyet Amirliklerinin, İlçe Emniyet Müdürlüklerine Dönüştürülmesine İlişkin Karar

2005/9091  Mersin Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu Kurulmasına İlişkin Karar

 

Yönetmelikler

—  Sivil Savunma Hizmetleri İçin Yapılan Bağış ve Yardımların Alınması ve Ödeneklerin Harcanmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik

—  T.C.Emekli Sandığı Yoklama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Tebliğler

—  15/5/2005 Tarihi İtibariyle Kamu Görevlileri Sendikalarının ve Konfederasyonlarının Üye Sayılarına İlişkin Tebliğ

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2005/76 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2005/77 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2005/78 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2005/79 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2005/80 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2005/81 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 2005/ÖİB-K-18 Sayılı Kararı