5 Temmuz 2005 SALI - Sayı : 25866
Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanunlar

5366   Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun

5371   Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun, Devlet Memurları Kanunu ve Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ile Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5373   Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşma

2005/9011  Türk-Irak Ekonomik ve Teknik İşbirliği Ortak Komitesi 15.Dönem Toplantısı  Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar

 

Bakanlar Kurulu Kararları

2005/8944  Bursa İli, Orhangazi İlçesi, Gemiç Köyü, Karapınar Mevkiinde Yer Alan Cargill Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye Ait Mısır işleme Tesislerinin Bulunduğu Alanın Özel Endüstri Bölgesi Olarak ilan Edilmesi Hakkında Karar

2005/9053  4070 Sayılı Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun 5, 6, 7 ve 8 inci Maddelerine Göre Taşınmaz Satın Almak İsteyenlere Tanınan Başvuru Süresinin, 19/7/2005 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Bir Yıl Uzatılması Hakkında Karar

 

Başbakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

—  Başbakanlığa, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

—  Devlet Bakanı Ali BABACAN’a, Devlet Bakanı Beşir ATALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’e, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN’un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Maliye Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Yönetmelikler

—  Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

—  Maliye Bakanlığı Kitaplığı Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Maliye Bakanlığı Kitap Satın Alma Komisyonu Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Kordon Kanı Bankacılığı Yönetmeliği

—  Belediye Arsaları Üzerinde Toplu Konut ve Kentsel Çevre Üretimi ve Kredilendirilmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

 

Genelge

—  Dokuzuncu Kalkınma Planı ile İlgili 2005/18 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

Tebliğler

—  Sanayi Sicil Tebliği (No: SGM 2005/17)

—  Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2005/24)