Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                              4 Temmuz 2005

    B.02.0.PPG.0.12-305-9233

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 5 Temmuz 2005 tarihinde Rusya Federasyonu’na gidecek olan Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN’un vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                           Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                         Başbakan

—————

                                 T.C.

              CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                             4 Temmuz 2005

         B.01.0.KKB.01-06-198-2005-545

 

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 4 Temmuz 2005 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-9233 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 5 Temmuz 2005 tarihinde Rusya Federasyonu’na gidecek olan Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN’un vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                 Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI