Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

                                  T.C.

                      BAŞBAKANLIK                                                                                                 4 Temmuz 2005

                B.02.0.PPG.0.12-305-9232

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             İLGİ         :  a) 01.07.2005 gün ve B.02.0.PPG.0.12.305-9132 sayılı yazımız.

                                b) 01.07.2005 gün ve B.01.0.KKB.01-06-196-2005-534 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 4 Temmuz 2005 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Devlet Bakanı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Beşir ATALAY’ın vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

             Ancak, program değişikliği nedeniyle Devlet Bakanı Ali BABACAN’ın seyahati 5 Temmuz 2005 tarihine ertelendiğinden, söz konusu vekaletin bu tarihten itibaren geçerli olmasını yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                          Başbakan

—————

                                  T.C.

                CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                         4 Temmuz  2005

          B.01.0.KKB.01-06-197-2005-544

 

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ         :  (a) 01.07.2005 gün ve B.02.0.PPG.0.12.305-9123 sayılı yazınız.

                                (b) 01.07.2005 gün ve B.01.0.KKB.01-06-196-2005-534 sayılı yazımız.

                                (c) 04.07.2005 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-9232 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 4 Temmuz 2005 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Devlet Bakanı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Beşir ATALAY’ın vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

             Ancak, program değişikliği nedeniyle Devlet Bakanı Ali BABACAN’ın seyahati 5 Temmuz 2005 tarihinde ertelendiğinden, söz konusu vekâletin bu tarihten geçerli olması uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                               Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI