Başbakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

                                 T.C.

                     BAŞBAKANLIK                                                                                                  4 Temmuz 2005

               B.02.0.PPG.0.12-305-9231

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 5 Temmuz 2005 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gideceğimden, Başbakanlığa, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL’ün vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                          Başbakan

—————

                                  T.C.

                CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                          4 Temmuz 2005

         B.01.0.KKB.01-06/A-22-2005-543

 

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 4 Temmuz 2005 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-9231 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 5 Temmuz 2005 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’ın dönüşüne kadar; Başbakanlığa, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL’ün vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                               Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI