Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2005/9053

             4070 sayılı Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun 5, 6, 7 ve 8 inci maddelerine göre taşınmaz satın almak isteyenlere tanınan başvuru süresinin, 19/7/2005 tarihinden geçerli olmak üzere bir yıl uzatılması; Maliye Bakanlığının 8/6/2005 tarihli ve 22702 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun geçici 2 nci maddesine göre,Bakanlar Kurulu’nca 14/6/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                           Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

                   

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

 

A.GÜL

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

A. ŞENER

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

M. A. ŞAHİN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

B. ATALAY

Devlet Bakanı

A. BABACAN

Devlet Bakanı

M. AYDIN

Devlet Bakanı

N. ÇUBUKÇU

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

Devlet  Bakanı  V.

C. ÇİÇEK

Adalet Bakanı

A.AKSU

Milli Savunma Bakanı V.

A.AKSU

İçişleri Bakanı

K.UNAKITAN

Maliye Bakanı

B.ATALAY

Milli Eğitim Bakanı V.

F. N.ÖZAK

Bayındırlık ve İskan Bakanı

R.AKDAĞ

Sağlık Bakanı

M.H.GÜLER

Ulaştırma Bakanı V.

M. M. EKER

Tarım ve Köyişleri Bakanı

M. BAŞESGİOĞLU

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. COŞKUN

Sanayi ve Ticaret Bakanı

M.H.GÜLER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

A. KOÇ

Kültür ve Turizm Bakanı

O. PEPE

Çevre ve Orman Bakanı