Bakanlar Kurulu Kararı

             Karar Sayısı : 2005/8944

             Bursa İli, Orhangazi İlçesi, Gemiç Köyü, Karapınar Mevkiinde H22.b.06.c.2.A ve H22.b.06.b.3.D pafta 1634 parsel, H22.b.06.c.B pafta 36 parsel ile H22.b.06.b pafta 1311, 1312, 1313, 1317 parsellerde yer alan Cargill Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait mısır işleme tesislerinin bulunduğu toplam 212.240 m2 büyüklüğündeki alanın Özel Endüstri Bölgesi olarak ilan edilmesi; Endüstri Bölgeleri Koordinasyon Kurulunun 5/4/2005 tarihli ve 2005/01 sayılı Kararına dayanan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 26/4/2005 tarihli ve 5022 sayılı yazısı üzerine, 4737 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/5/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                           Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

                   

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

 

K.TÜZMEN

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.

A. ŞENER

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

M. A. ŞAHİN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

A.ŞENER

Devlet Bakanı V.

A. BABACAN

Devlet Bakanı

M. AYDIN

Devlet Bakanı

G. AKŞİT

Devlet Bakanı

K. TÜZMEN

Devlet  Bakanı

C. ÇİÇEK

Adalet Bakanı

M. V.GÖNÜL

Milli Savunma Bakanı

C.ÇİÇEK

İçişleri Bakanı V.

K.UNAKITAN

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Milli Eğitim Bakanı

K.UNAKITAN

Bayındırlık ve İskan Bakanı  V.

R.AKDAĞ

Sağlık Bakanı

B. YILDIRIM

Ulaştırma Bakanı

R.AKDAĞ

Tarım ve Köyişleri Bakanı V.

M. BAŞESGİOĞLU

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. COŞKUN

Sanayi ve Ticaret Bakanı

M.H.GÜLER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

H. ÇELİK

Kültür ve Turizm Bakanı V.

O. PEPE

Çevre ve Orman Bakanı