Milletlerarası Andlaşma

             Karar Sayısı : 2005/9011

             5 Kasım 2004 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Türk-Irak Ekonomik ve Teknik İşbirliği Ortak Komitesi 15. Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 4/5/2005 tarihli ve EİGY/177574 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/6/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                          Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                           CUMHURBAŞKANI

                   

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

 

A.GÜL

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

A. ŞENER

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

M. A. ŞAHİN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

B. ATALAY

Devlet Bakanı

A. BABACAN

Devlet Bakanı

M. AYDIN

Devlet Bakanı

N. ÇUBUKÇU

Devlet Bakanı

K. TÜZMEN

Devlet  Bakanı

C. ÇİÇEK

Adalet Bakanı

M. V.GÖNÜL

Milli Savunma Bakanı

A.AKSU

İçişleri Bakanı

K.UNAKITAN

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Milli Eğitim Bakanı

F. N.ÖZAK

Bayındırlık ve İskan Bakanı

R.AKDAĞ

Sağlık Bakanı

B. YILDIRIM

Ulaştırma Bakanı

M. M. EKER

Tarım ve Köyişleri Bakanı

M. BAŞESGİOĞLU

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. COŞKUN

Sanayi ve Ticaret Bakanı

M.H.GÜLER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

A. KOÇ

Kültür ve Turizm Bakanı

O. PEPE

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

 

 

 

 

 

Türk-Irak

Ekonomik ve Teknik İşbirliği Ortak Komitesi

15. Dönem Toplantısı

Mutabakat Zaptı

 

             Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti arasında Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması'nın 9 uncu maddesi uyarınca kurulan Türkiye-Irak Ortak Komitesi 15. Dönem Toplantısını, 2-5 Kasım 2004 tarihlerinde Ankara'da yapmıştır.

             Türk heyeti başkanlığı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Bakanı Sayın Kürşad Tüzmen, Irak heyeti başkanlığı Irak Cumhuriyeti Petrol Bakanı Sayın Thamir Ghadhban tarafından deruhte edilmiştir.

             İki heyetin üyelerinin listeleri Ek-I ve  II’de yer almaktadır.

             Irak Cumhuriyeti Petrol Bakanı Sayın Thamir Ghadhban Ankara'da bulunduğu süre zarfında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Hilmi Güler ve Ulaştırma Bakanı Sayın Binali Yıldırım ile görüşmelerde bulunmuştur.

             Ortak Komite müzakereleri, iki ülke arasındaki geleneksel yakınlıkta, kardeşçe ve samimi ilişkileri yansıtan karşılıklı anlayış ve işbirliği atmosferinde gerçekleştirilmiştir.

             Taraflar, detaylı görüşmelerin ve iki ülke arasında mevcut ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinin ardından aşağıdaki hususlarda mutabakata varmışlardır;

            

I — TİCARET VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ

             1. Taraflar iki ülke arasındaki ticarî ilişkilerin, ekonomilerinin ihtiyaçları temelinde daha da geliştirilmesinin önemini vurgulamışlar ve ticaret hacminin artırılması ve yapısının çeşitlendirilmesine yönelik her türlü çabayı göstermeyi kararlaştırmışlardır.

             2. Taraflar ikili ticari ve ekonomik ilişkilerinin çerçevesini yeniden düzenlemek hususunda mutabakata varmışlardır.

             Bu amaçla, taraflar, Ticaret Anlaşması, Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması ve Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmalarının müzakerelerini mümkün olan en kısa zamanda tamamlamayı kararlaştırmışlardır.

             Bu çerçevede, Türk tarafı Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması ve Ticaret Anlaşması taslak metinlerini Irak tarafına tevdi etmiştir.

             Taraflar, Ticaret Anlaşmasının ilk tur müzakerelerini 2005 yılı Şubat ayında Ankara'da yapmayı kararlaştırmışlardır. Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması ve Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmalarının müzakereleri en uygun zamanda başlayacaktır.

             3. Türk tarafı Irak'ın Dünya Ticaret Örgütü'ne katılım sürecine verdiği desteği ifade etmiş ve Iraklı uzmanlara Türkiye'de eğitim programları düzenlemeyi kabul etmiştir.

             4. Türk tarafı önceliklendirilmiş BM Petrol Karşılığı Gıda Programı (OFF) sözleşmelerinin uygulanmasında ve bu sistem çerçevesindeki alacaklarının tahsil edilmesinde güçlükleri bulunan Türk firmalarının bir listesini iletmiştir.

             Türk tarafı, Türk firmalarının 2004 yılının Haziran ayı öncesinde imzaladıkları sözleşmelerin listesini de tevdi etmiş ve Irak tarafından sözkonusu sözleşmelere ilişkin akreditif mektuplarının açılmasını talep etmiştir.

             Irak tarafı tüm bu ihtilafları olumlu bir yaklaşımla ele almayı ve cevabını 2004 yılı Aralık ayının sonuna kadar iletmeyi taahhüt etmiştir.

             5. Taraflar ticaret fuarlarının ve sergilerinin ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesindeki öneminin altını çizerek, kamu ve özel sektör kuruluşlarını Türkiye ve Irak'ta ticaret fuarları ve sergileri düzenlemeleri ve firmalarını her iki ülkede düzenlenecek uluslararası fuarlara katılmaları konusunda teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır.

             6. Taraflar her iki ülkede kurulu serbest bölgelerin etkin kullanılması amacıyla karşılıklı ticaret heyeti ziyaretleri düzenlemek konusunda mutabık kalmışlardır.

             7. Taraflar 2 Aralık 2003 tarihinden sonra faaliyete geçirilen Sınır Ticareti Düzenlemesi (BTA) sözleşmelerinin başarılı bir şekilde uygulanmasını memnuniyetle kaydetmişlerdir. Taraflar kalan sözleşmelerin sorunsuz bir şekilde uygulanması için her türlü çabayı sarf etmeyi kararlaştırmışlardır.

             Bu çerçevede, Irak tarafı ilgili kuruluşlarına 11 Mart 2004 tarihli Belge'nin 5/d ve 5/e maddeleri uyarınca, kalan kayıtlı ve fon tahsisatı yapılmış BTA sözleşmelerine yönelik işlemlerin hızlandırılması yönünde tavsiyede bulunmayı kabul etmiştir.

             Türk tarafı, sözkonusu Belge uyarınca, BTA Hesabı'nda bulunan mevduat ve yapılan çekimler ile Irak'a sevk edilen mallar için Türk firmalarına yapılan ödemelere ilişkin beyanların iletildiğini belirterek, Irak tarafının bu ödemeleri en kısa zamanda teyid etmesini talep etmiştir.

             Bu amaçla, Türk tarafı bu ödemelere ilişkin tüm dokümanları 2004 yılının Kasım ayının ilk yarısı içerisinde SOMO'ya ulaştırmayı taahhüt etmiştir.

             Irak tarafı bu dokümanları incelemeyi ve 3 ay içerisinde yanıt vermeyi kabul etmiştir.

             Türk tarafı Türk firmalarının alacaklarına ilişkin bir listeyi tevdi ederek, Irak tarafının ödeme talimatlarını acil olarak vermesini talep etmiştir.

             Özel Sektörler Arasındaki İşbirliği

             8. Taraflar, ülkelerinin ekonomik kalkınmasında özel sektör girişimlerinin önemli rolünü vurgulayarak, Irak sanayi tesislerinin rehabilitasyonuna ve modernizasyonuna yönelik ortak girişimler kurulması amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Irak  Sanayileri Federasyonu ve Irak Ticaret Odaları arasındaki işbirliğini geliştirmeyi kararlaştırmışlardır.

             Türk tarafı Irak Sanayileri Federasyonu tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)/Dış Ekonomik İlişkiler Kuruluna (DEİK) tevdi edilen taslak anlaşmaya atıfta bulunarak, bu anlaşmayı incelemeyi ve 2004 yılı Aralık ayının sonuna kadar yanıt vermeyi kabul etmiştir.

             Taraflar Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Irak İşadamları Derneği (IBA) arasında 6 Mayıs 2004 tarihinde İstanbul'da imzalanan İkili İş Konseyi Kurulmasına ilişkin Mutabakat Zaptı çerçevesinde 2005 yılının ilk yarısı içerisinde Irak'a bir işadamları heyeti ziyareti düzenlemek hususunda mutabık kalmışlardır.

            

II — BANKACILIK

             9. Türk tarafı Türk Bankaları (T.C. Ziraat Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası) tarafından yapılan başvurulara atıfta bulunarak, Irak Merkez Bankası'ndan Irak'ta şube açılmasına ilişkin prosedürü hızlandırmasını talep etmiştir. Irak tarafı bu konuya bir ay içerisinde yanıt vermeyi taahhüt etmiştir.

             10. Taraflar Türk Eximbank, Irak Ticaret Bankası (TBI) ve Irak Maliye Bakanlığı arasında, TBI tarafından açılan 180 günlük akreditiflere Eximbank tarafından ihracat kredi sigortası sağlanması amacıyla bir Çerçeve Anlaşması imzalanması imkanlarını görüşmüşlerdir.

            

III — ULAŞTIRMA VE GÜMRÜKLER

             11. Taraflar ulaştırma sektörünün ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesindeki önemini vurgulamışlardır.

             Karayolu Ulaştırması

             12. Taraflar Ovaköy bölgesinde kurulacak Türk-Irak ikinci sınır kapısının açılmasına yönelik süren müzakere sürecinin devam ettirilmesi konusunda mutabık kalmışlardır.

             13. Taraflar özellikle Musul'u Bağdat'a bağlayan yol bölümünde Irak'a yük taşıyan Türk kamyonlarının güvenliğinin sağlanmasının önemini vurgulamışlardır. Irak tarafı, bu bölümde güvenliği sağlamak üzere Irak yetkilileri tarafından alınan önlemler konusunda Türk tarafına bilgi vererek, daha da artırılması yönündeki kararlılığını ifade etmiştir.

             14. Türk tarafı kayıtlı Irak karayolu nakliye firmalarının isim ve adreslerini sağlamasını Irak tarafından talep etmiştir.

             Irak tarafı bu listeyi en yakın fırsatta iletmeyi kabul etmiştir.

             Demiryolu Ulaştırması

             15. Taraflar Nusaybin-Kamışlı-Musul demiryolunun yük ve yolcu taşımacılığında etkin bir şekilde kullanılması amacıyla gerekli tedbirleri almayı kararlaştırmışlardır.

             Bu amaçla, taraflar TCDD ile IRR arasında aşağıda yer alan görevleri yerine getirecek teknik bir komite kurmak konusunda mutabık kalmışlardır;

             - Nusaybin-Kamışlı-Musul demiryolu altyapısının geliştirilmesi, kapasitesinin günde 6 trene çıkartılması,

             - Gaziantep ve Bağdat arasında yük treni seferleri düzenlenmesi,

             - İstanbul ve Bağdat arasında düzenli yolcu treni seferleri düzenlenmesi,

             - Irak demiryolları ağının rehabilitasyonu için IRR tarafından ihtiyaç duyulan ekipman ve malzemenin temini

             Hava Ulaştırması

             16. Taraflar ulusal havayolu şirketleri ve özel havayolu şirketlerini iki ülke arasında düzenli seferlere başlatmaları konusunda teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır.

 

             IV — SANAYİ

             17. Irak tarafı, Irak sanayiinin, özellikle petrokimyasallar, metalürji, mühendislik, kimyasal ürünler, inşaat, gıda ve tekstil sanayilerinde gelişimi için Türk şirketleri ve Irak kamu şirketleri arasında işbirliği imkanlarına işaret ederek, projelerin detaylı bilgilerini içeren bir listeyi incelenmek üzere iletmiştir.

             Türk tarafı bu bilgiyi, sanayi tesislerinin rehabilitasyon ve modernizasyonuna katılımlarını teşvik etmek üzere, ilgili özel sektör firmalarına iletmeyi kabul etmiştir.

             Türk tarafı ayrıca, Iraklı mühendis ve teknisyenler için Türkiye'de kısa süreli eğitim programları sağlamayı ve bu amaçla seminerler, toplantılar ve çalıştaylar düzenlemeyi kabul etmiştir.

             18. Irak tarafı Türk firmalarını ve Türk yatırımcılarını ham madde ve yedek parça temini için Sanayi ve Madenler Bakanlığı tarafından açılan ihalelere katılmaya davet etmiştir.

             19. Irak tarafı, yabancı yatırımcılar tarafından kiralanacak, rehabilite edilecek ve işletilecek sanayi tesislerinin bir listesini Türk tarafına iletmiş ve Türk firmalarının bu ihalelerin yanısıra gelecekte açılacak olan ihalelere aktif katılımını talep etmiştir.

             Türk tarafı bu bilgiyi ilgili Türk şirketlerine ve yatırımcılarına iletmeye hazır olduğunu belirtmiş ve onları rekabetçi ortamda bu ihalelere katılmaya teşvik etmeyi kabul etmiştir.

 

             V — ENERJİ

             20. Taraflar iki ülke arasında enerji alanındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi hususunda mutabık kalmışlardır.

             21. Türk tarafı, Türk firmalarının Irak'taki petrol ve doğal gaz alanlarının geliştirilmesine aktif bir biçimde katılması ve Irak'taki petrol sektörü için malzeme ve teçhizat tedarik etmesi yönündeki isteğini ifade etmiştir.

             22. Taraflar Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Gharraf Petrol Alanı Geliştirme Projesinde yer alması yönündeki ilgilerini ifade etmişlerdir.

             23. Taraflar Kerkük-Yumurtalık Ham Petrol Boru Hattının (ITP) Irak ham petrolünün ihracatındaki öneminin altını çizmişlerdir. Bu çerçevede, Irak tarafı, bu Boru Hattının Irak toprakları içerisinde kalan bölümünün düzgün çalışması ve korunması için gerekli bütün önlemlerin alınması hususunda kararlıdır.

             Türk tarafı, ITP'nin işletimi için BOTAŞ'ın gerekli teknik desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etmiştir.

             24. Irak tarafı, TÜPRAŞ’ın isteği üzerine, gelecek yıllarda Ceyhan Terminali'nden ham petrol sağlanması hususunda hazır olduğunu belirtmiştir.

             25. Irak tarafı, TPIC'in Irak'ın ilave ihtiyaçları doğrultusunda SOMO ile imzalayacağı uzun vadeli kontrat çerçevesinde, petrol ürünleri tedarik etmek isteğini not etmiştir.

             26. Taraflar petrol alanı hizmetleri konusunda işbirliği yapmak için mutabık kalmışlardır.

             27. Irak tarafı, Birleşmiş Milletler Petrol Karşılığı Gıda Programı (OFF) kapsamında Türk firmalarının Petrol Bakanlığına bağlı Irak  devlet şirketleri ile imzaladığı kontratların listesini Türk tarafına tevdi etmiş ve kısmen uygulanan sözkonusu kontratların acilen yerine getirilmesi konusunda Türk tarafının yardımını talep etmiştir.

             28. Irak tarafı, Irak Elektrik Bakanlığının ihtiyaç listesini tevdi etmiştir. Türk tarafı, bu ihtiyaçlara ilişkin daha detaylı bilgi talep etmiş ve bütün bu bilgileri Türkiye'deki ilgili firma ve kuruluşlara iletmeyi taahhüt etmiştir. Türk tarafı, 2005 yılının ilk çeyreğinde Irak'a bu sektörde bir ihtisas ticaret heyeti ziyareti düzenlemeyi kabul etmiştir.

 

             VI — MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ

             29. Taraflar, müteahhitlik ve müşavirlik hizmetleri alanındaki işbirliği imkanlarının daha da araştırılması için iki ülkenin ilgili kuruluşları, özel ve kamu şirketlerinin temsilcilerinden oluşan bir alt komite kurmayı kararlaştırmışlardır.

             30. Türk tarafı Türk müşavirlik mühendislik firmaları aracılığıyla Irak'taki proje geliştirme sürecini desteklemek konusundaki ilgisini belirtmiş ve bu desteğin şartlarını özetleyen bir programı Irak tarafına Aralık 2004'ten sonra olmamak kaydıyla iletmeyi taahhüt etmiştir,

             31. Taraflar bu komitenin ilk toplantısını 2005 yılının ilk çeyreğinde yapmayı kararlaştırmışlardır.

 

             VII — TEKNİK İŞBİRLİĞİ

             32. Taraflar ülkeleri arasında sağlık, tarım, sulama, petrol sanayi, bilişim teknolojileri, sanayi, bilimsel araştırmalar ve Ar-Ge faaliyetleri alanında teknik ve bilimsel işbirliği ile mesleki eğitimini geliştirmeyi kararlaştırmışlardır.

             Taraflar Türkiye-Irak Ortak Komitesi 16. Dönem Toplantısının 2005 yılında, diplomatik kanallardan tespit edilecek bir tarihte Bağdat'ta yapılmasını kararlaştırmışlardır.

             Ankara'da, 5 Kasım 2004 tarihinde, İngilizce dilinde iki orijinal nüsha olarak yapılmış ve imzalanmıştır.

 

             TÜRKİYE CUMHURİYETİ                                                                       IRAK CUMHURİYETİ

                   HÜKÜMETİ ADINA                                                                               HÜKÜMETİ ADINA

 

                     Kürşad TÜZMEN                                                                                Thamir GHADHBAN

                        Devlet Bakanı                                                                                         Petrol Bakanı

 

 

 

 

EK I

TÜRK HEYETİ LİSTESİ

Kürşad TÜZMEN                                      Devlet Bakanı,

                                                                     Heyet Başkanı

Tevfik MENGÜ                                          Anlaşmalar Genel Müdürü, DTM Teknik Heyet Başkanı

Şevket ILGAÇ                                           Anlaşmalar Genel Müdür Yardımcısı, DTM

Akif AYHAN                                             Daire Başkanı, Dışişleri Bakanlığı

Hüsamettin KILIÇKAYA                        Daire Başkanı, DTM

Ali İrfan SAKALLIOĞLU                       Daire Başkanı, DTM

Erol BERKTAŞ                                         Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, T.C. Ziraat Bankası

Fatma UĞUR                                              Genel Müdür Yardımcısı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Atilla ÇETİNER                                        Genel Müdür Yardımcısı, T.C. Ziraat Bankası

Osman Saim DİNÇ                                   Genel Müdür, TPAO

Hacı Duran GÖKKAYA                          Genel Müdür, TETAŞ

Şakir ARIKAN                                         Genel Müdür Yardımcısı, BOTAŞ

Mete GÜREL                                              Genel Müdür Yardımcısı, TPAO

M. Feyzullah TOPRAK                           Genel Müdür Yardımcısı, TPAO

Erkan HATİPOĞLU                                 Genel Müdür Yardımcısı, TÜPRAŞ

Ahmet F. KARAMUSTAFAOĞLU        Genel Müdür Yardımcısı, TEMSAN

Kemal USLU                                              Daire Başkanı, TETAŞ

Galip ÖZBEK                                            TPIC Başkanı

 

EK II

 

IRAK HEYETİ LİSTESİ

 

Thamir GHADHBAN                               Petrol Bakanı, Heyet Başkanı

Sabah J. OMRAN                                     Irak Ankara Büyükelçisi

Muhanad Ahmed SALEH                        Genel Müdür, Ticaret Bakanlığı Teknik Heyet Başkanı

Taha AL-ABASSI                                     Büyükelçi, Dışişleri Bakanlığı

Waleed A. HAMEED                                Danışman, Su Kaynakları Bakanlığı

Hameed A. AL-ANBARI                          Genel Müdür, Sanayi ve Mineraller Bakanlığı

Sameer IBRAHIM BASHQAH              Genel Müdür, İskan ve İnşaat Bakanlığı

Salahaldin H. AL-HADITHI                    Genel Müdür, Maliye Bakanlığı

Ali Hasan MOHAWISH                          Al-Mustansiriyah Üniversitesi Dekanı, Yüksek Eğitim Bakanlığı

Munther N. ABDULLAH                        Elçi, Irak Ankara Büyükelçiliği

Riyadh A. HEMOOD                                Uzman, Petrol Bakanlığı

Samira Hadi JABIR                                 Müdür, Ticaret Bakanlığı

Adil ALTAIE                                              Daire Başkanı, SOMO

Rashed M.M. Awad AL-AWSY              Ataşe, Dışişleri Bakanlığı

Bahaa N. Abdullah AL SAMARAI        Petrol Bakanı, Özel Kalem Müdürü

Emad El-Din IBRAHIM                            Ticaret Müşaviri, Irak Cumhuriyeti Büyükelçiliği

Basim J. ANTON                                     Irak Sanayiciler Federasyonu Temsilcisi

Thamer R. SHEIKLY                               Irak İşadamları Birliği Başkanı

 

Bu andlaşmanın İngilizce  dillerdeki metinleri 5/7/2005 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.