Tebliğ

             Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Sanayi Sicil Tebliği

(Tebliğ No: SGM 2005/17)

 

             Madde 1 — 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1 inci maddesi kapsamında değerlendirilen ve en az bir işçi çalıştıran sanayi işletmeleri; Ankara,İstanbul, İzmir, Bursa,Kayseri,Yalova, Kocaeli, Erzurum, Eskişehir, Konya, Samsun, Mersin, Erzincan, Antalya, Gaziantep, Diyarbakır ve Adana illerinde 1/9/2005 tarihinden itibaren, kalan diğer İllerde 1/10/2005 tarihinden itibaren, sanayi siciline kayıt olacaklardır.

             Madde 2 —Kayıt için, işletmenin bulunduğu İlin Sanayi ve Ticaret Müdürlüğüne müracaat edilecektir.

             Madde 3 —Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Madde 4 —Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.