Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                              4 Temmuz 2005

    B.02.0.PPG.0.12-305-9234

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 5 Temmuz 2005 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN’ın dönüşüne kadar Maliye Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                            Başbakan

—————

                                 T.C.

              CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                             4 Temmuz 2005

         B.01.0.KKB.01-06-199-2005-546

 

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 4 Temmuz 2005 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-9234 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 5 Temmuz 2005 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN’ın dönüşüne kadar; Maliye Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                              Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI