29 Haziran 2005 ÇARŞAMBA - Sayı : 25860
Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanun

5368  Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlar Kurulu Kararları

2005/9044  İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

2005/9052 Tunus  Cumhuriyeti  Menşeli  Bazı  Tarım  Ürünleri  İthalatında  Tarife  Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

 

Başbakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

—  Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

—  Devlet Bakanı Beşir ATALAY’a, Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’a, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’e, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN’un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı Ali BABACAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Yönetmelikler

—  İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Polis Kolejine Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik  Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Türkiye  Taşkömürü  Kurumu  Personeli  Atanma,  Görevde  Yükselme  ve  Unvan  Değişikliği Yönetmeliği

—  Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Tebliğler

—  Gezi Tekneleri Yönetmeliğinin 8 inci Maddesinde Yer Alan Uyumlaştırılmış Ulusal Standartların Listesinin Yayımlanmasına İlişkin Tebliğ (2005/2)

—  Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında 2005/8503 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—  Türk Gıda Kodeksi Makarna Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ  (No: 2005/ 29)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Yargıtay Kararları

—  Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait 2 Adet Karar