23 Haziran 2005 PERŞEMBE - Sayı : 25854
Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanun

5370  Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

—  Devlet  Bakanı  Mehmet  AYDIN’a,  Devlet  Bakanı  Kürşad  TÜZMEN’in  Vekâlet  Etmesine  Dair Tezkere

—  Tarım  ve  Köyişleri  Bakanlığına,  Bayındırlık  ve  İskan  Bakanı  Faruk  Nafiz  ÖZAK’ın  Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Yönetmelikler

—  Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliğinde (SHY-6A) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Anayasa Mahkemesi Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin  E: 2004/4 (4969 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 5021 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2005/25 Sayılı Kararı